Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.civilprotection.gr/
Τρέχουσα τιμή : 644626
Προηγούμενη τιμή : 617629
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -4.19%