Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.tiresias.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1358474
Προηγούμενη τιμή : 790580
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.8%