Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ktpae.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1847748
Προηγούμενη τιμή : 1413747
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -23.49%