Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.stendor.coo.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9736394
Προηγούμενη τιμή : 11800645
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 21.2%