Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.biska.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6319108
Προηγούμενη τιμή : 6693601
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 5.93%