Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.grshops.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13489058
Προηγούμενη τιμή : 11238119
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -16.69%