Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.comicworld.gr/
Τρέχουσα τιμή : 748335
Προηγούμενη τιμή : 581783
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.26%