Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.praxisgsk.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3248027
Προηγούμενη τιμή : 3007220
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -7.41%