Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.tsai.gr/
Τρέχουσα τιμή : 675052
Προηγούμενη τιμή : 522997
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.52%