Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bnc.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8589620
Προηγούμενη τιμή : 3802260
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.73%