Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.idshop.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5313068
Προηγούμενη τιμή : 4913346
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -7.52%