Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.hellasmall.com/
Τρέχουσα τιμή : 6515068
Προηγούμενη τιμή : 9771369
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 49.98%