Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.sxoinas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 11272175
Προηγούμενη τιμή : 7391758
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -34.42%