Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.deserteaglebulldogs.com/
Τρέχουσα τιμή : 24973727
Προηγούμενη τιμή : 18035185
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -27.78%