Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.baumarket.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9305608
Προηγούμενη τιμή : 13102496
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 40.8%