Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.margot.gr/
Τρέχουσα τιμή : 25503049
Προηγούμενη τιμή : 5753377
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -77.44%