Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.innovative.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3915300
Προηγούμενη τιμή : 1843786
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -52.91%