Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.tertios.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12393307
Προηγούμενη τιμή : 8346787
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.65%