Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.nomikobiblio.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7229039
Προηγούμενη τιμή : 5552917
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -23.19%