Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.nakas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 144004
Προηγούμενη τιμή : 97320
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -32.42%