Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kritirion.gr/
Τρέχουσα τιμή : 16853146
Προηγούμενη τιμή : 10543434
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.44%