Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kratsis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8962672
Προηγούμενη τιμή : 4906571
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -45.26%