Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kessopoulos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13436820
Προηγούμενη τιμή : 9560154
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -28.85%