Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kardamitsa.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9775540
Προηγούμενη τιμή : 4417917
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.81%