Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.themelio-ekdoseis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7949310
Προηγούμενη τιμή : 4692335
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -40.97%