Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.shops.gr/spageiria/
Τρέχουσα τιμή : 407393
Προηγούμενη τιμή : 258402
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -36.57%