Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.savalas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1371664
Προηγούμενη τιμή : 704369
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -48.65%