Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.glafki.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7851891
Προηγούμενη τιμή : 8117951
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 3.39%