Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.doureios.com/
Τρέχουσα τιμή : 5987557
Προηγούμενη τιμή : 4371166
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -27%