Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.vgiurdas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3625111
Προηγούμενη τιμή : 2260096
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.65%