Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.agra.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1521189
Προηγούμενη τιμή : 921919
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -39.39%