Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.universitystudiopress.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4013530
Προηγούμενη τιμή : 4522733
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 12.69%