Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.praxis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6682772
Προηγούμενη τιμή : 11531996
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 72.56%