Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.glorybook.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6052384
Προηγούμενη τιμή : 3841361
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -36.53%