Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.11aviation.com/
Τρέχουσα τιμή : 1014213
Προηγούμενη τιμή : 495118
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -51.18%