Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.enkedro.com/
Τρέχουσα τιμή : 6138631
Προηγούμενη τιμή : 3021318
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.78%