Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.downtownshop.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8057067
Προηγούμενη τιμή : 9997327
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 24.08%