Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ibid.gr/
Τρέχουσα τιμή : 289449
Προηγούμενη τιμή : 206819
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -28.55%