Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.eurobids.net/
Τρέχουσα τιμή : 14374001
Προηγούμενη τιμή : 5922564
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.8%