Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://BidMarket.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12260287
Προηγούμενη τιμή : 8981324
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -26.74%