Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.graphicdesign.gr/
Τρέχουσα τιμή : 18043899
Προηγούμενη τιμή : 9725265
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.1%