Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.babystar.biz/
Τρέχουσα τιμή : 6042210
Προηγούμενη τιμή : 3471821
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.54%