Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.videosun.gr/dvd.asp
Τρέχουσα τιμή : 276696
Προηγούμενη τιμή : 167920
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -39.31%