Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.updaterecords.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2219200
Προηγούμενη τιμή : 1615560
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -27.2%