Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.studio52.gr/
Τρέχουσα τιμή : 117728
Προηγούμενη τιμή : 92163
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -21.72%