Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.movieland.com.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1815890
Προηγούμενη τιμή : 1476773
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -18.67%