Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.eshop.eunet.gr/
Τρέχουσα τιμή : 221878
Προηγούμενη τιμή : 96624
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.45%