Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.eshop247.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2117849
Προηγούμενη τιμή : 1330212
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.19%