Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dvdland.gr/
Τρέχουσα τιμή : 23524318
Προηγούμενη τιμή : 11984420
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -49.06%