Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.xfight.gr/
Τρέχουσα τιμή : 27234467
Προηγούμενη τιμή : 12187671
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.25%